Sprzedaż drukarek 3d w 2017 roku

Dynamiczny rozwój technologii druku przestrzennego 3d wpłynął jednocześnie na wzrost sprzedaży drukarek 3d oraz innego typu urządzeń przeznaczonych do drukowania w zasadzie w każdej gałęzi przemysłu i gospodarki. Poszczególni producenci i wytwórcy zaczęli bowiem zauważać jak wiele możliwości daje im wykorzystanie w procesie produkcyjnym urządzeń pozwalających na szybsze i bardziej ekonomiczne prowadzenie prac projektowych, wykonywanie prototypów projektowanych urządzeń, a także – coraz częściej – produkcja seryjna części lub przedmiotów przy wykorzystaniu druku 3d. Powyższe trendy wyraźnie wpłynęły na wartość rynku drukarek 3d, który już w 2015 roku wyceniany był przez ekspertów z zakresu gospodarki i ekonomii na ponad 5 miliardów dolarów. Przewidywania specjalistów z branży są z kolei o wiele dalej idące. Wskazują oni, że wraz z rozwojem technologii druku 3d, rynek ten na przestrzeni zbliżających się kilku lat zwiększy swoją wartość do nawet 20 miliardów dolarów.

Jak kształtuje się z kolei sprzedaż drukarek 3d jeżeli chodzi o ilość sprzedawanych egzemplarzy? Wedle raportów analityków rynkowych sprzedaż drukarek 3d w 2015 roku oscylowała w granicach dwustu pięćdziesięciu egzemplarzy sprzedanych na rynku światowym. W kolejnym roku sprzedaż ta przewidywana była na poziomie dwukrotnie wyższym i wynosić miała około pięciuset tysięcy sprzedanych drukarek 3d. Ostatecznie jednak w 2016 roku sprzedaż drukarek wzrosła „jedynie” o niecałe 50%. Był to jednak – w porównaniu do innych sektorów gospodarki – na tyle dynamiczny wzrost, że wywołał on jeszcze większe zainteresowanie ekspertów z wielu branż tą tematyką. W zgodnej opinii większości z nich, pomimo mniejszego niż przewidywany wzrostu wolumenu sprzedaży drukarek 3d, rynek ich dystrybucji nadal przejawiać będzie tendencje zwyżkowe, wzrastając na przestrzeni kolejnych kilku lat o co najmniej kilkadziesiąt punktów procentowych każdego roku.

Sprzedaż drukarek 3d w 2017 roku, wedle analiz i przewidywań rynkowych przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiej firmy CONTEXT, odnotować ma wzrost sięgający do 39% w stosunku do liczby urządzeń sprzedanych w poprzednim roku (2016). Na przestrzeni kolejnych pięciu lat sprzedaż ta także ma wykazywać tendencję rosnącą. Wraz ze wzrostem liczby sprzedawanych egzemplarzy wzrastać ma też wartość przychodów ze sprzedaży uzyskiwanych przez poszczególnych producentów. Nie sposób też nie zauważyć trendów, jakie rysują się wewnątrz rynku technologii druku przestrzennego. Największy wzrost sprzedaży drukarek i innego typu urządzeń przeznaczonych do druku 3d przewidywany jest wśród odbiorców indywidualnych, wykorzystujących urządzenia te na użytek prywatny i niekomercyjny. Powyższe potwierdza rosnące zainteresowanie tą technologią wśród amatorów, którzy dopiero zapoznają się z nią oraz wykonują przy jej wykorzystaniu pierwsze projekty. Takiemu zjawisku sprzyja pojawianie się na rynku wielu budżetowych drukarek różnych producentów, których koszty zakupu nie są tak wielkie, by mogły stanowić barierę przed ich nabyciem przez entuzjastów druku 3d.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *